Constitution

4 öğenin 1-4 arası gösteriliyor.

HİK, liberal yüksek mahkemeler, progresif hakları geliştirme amacıyla anayasaları olduğundan farklı yorumlamalıdır.

THBT states should not have provisions in their constitutions that massively expand the powers of the executive branch in 'states of emergency'

Ta Izba wprowadziłaby w Polsce wyłącznie rozproszoną kontrolę konstytucyjności przepisów aktów prawnych

Rozproszona kontrola konstytucyjności zakłada, że sądy powszechne, administracyjne, Sąd Najwyższy i NSA mogą dokonywać oceny zgodności danego przepisu z Konstytucją tylko na tle konkretnego stanu faktycznego i w indywidualnej sprawie. Stwierdzenie niezgodności przepisu z Konstytucją oznacza, że nie można zastosować przepisu w tej konkretnej sprawie, ale nie pozbawia mocy obowiązującej przepisu w innych sprawach.

THBT states should adopt sunset clauses that legally force them to review and either re-authorize or revise their constitutions every generation.

A sunset clause is a legal measure that provides that the law in which it is contained shall expire after a specific date, unless further action is taken to extend it