Turkey

Showing 1-7 of 7 items.

Hik, günümüz Türkiyesinde Akademi bütüncül olarak, siyasi fikirlerinden ya da söylemlerinden dolayı tutuklanan öğrencilere açıkça destek olmalıdır. (basın açıklaması yapmak, imza toplama, kamuoyu oluşturmaya çalışmak vs.)

Hükümet Türkiye'de yaşayan ve toplumsal kaygıları olan bir birey olarak kendini doğrudan ve kayda değer bir şekilde etkilemeyen her türlü meseleden iç dünyasını arındırarak yaşamayı tercih eder.

Hükümet, Türkiye olarak, aktif bir dış politika yerine izle-gör politikasını benimsemelidir.

İzle gör politkası, uluslararası ilişkilerde, olaylar sonuçlandıktan sonra politka üretmek ve konumlanmaktır.

HSK, Almanya'ya entegre olmuş Türkler, Almanya'ya entegre olmayı reddeden Türkleri ve diğer göçmen grupları dışlamalı ve bu gruplar aleyhinde kampanya yürüten siyasi grupları, sivil toplum hareketlerini ve söylemleri desteklemelidir.

HİK İslamda huzur vardır.

Türkiyedeyiz.

Hükümet Türkiye'de yaşayan ve toplumsal kaygıları olan bir birey olarak kendini doğrudan ve kayda değer bir şekilde etkilemeyen her türlü meseleden iç dünyasını arındırararak yaşamayı tercih eder.

Hükümet, Türkiye'de ortalama muhafazakar bir ailede yetişmiş üniversite öğrencisi feminist bir kadın olarak, ailesine ve çevresine cinsel özgürlüğünü ilan ederdi.