Siyaset

Showing 1-3 of 3 items.

Hsk, Siyasetçiler seçim döneminde popülist söylemlerde bulunmamalıdır.

HSK Bakanlar, yeterli imza toplanması halinde, (ör: 750.000) halk tarafından referandumla görevden alınabilmelidir.

Türkiye'deyiz....

HİK; meslek odaları içinde yer alan siyasal ve ideolojik gruplar, söz konusu mesleğe ve meslek odalarına yarardan çok zarar vermektedir.

Meslek Odası: Çoğunlukla anayasal imtiyazlara sahip olan, o mesleği icra etmek için üye olmak zorunda olunan örgütlerdir. Ör.: Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipler Birliği, vb.