Retirement

Showing 1-3 of 3 items.

HSK gelişmekte olan ülkelerde (TR,İran,Hindistan) zorunlu emeklilik sistemi kaldırılmalıdır.

İnfo : Zorunlu emeklilik sistemi devletin, çalışanlarının gelirlerinin belirli bir kısmını daha sonrasında onlara ödemek için maaşlarından kesinti yapmak usülüyle biriktirmesidir.

Thw ban ZUS.

THW create and enforce filial responsibility laws

Filial responsibility laws place a legal obligation upon children to ensure their parents are financially and materially secure in their old age.