Minority

Showing 1-3 of 3 items.

HSK azınlık gruplar iç ekonomilerini oluşturmayı öncelemelidir. (Kendi şirketlerini kurmak, bu şirketlerde çalışmak, hizmeti buralardan almak.)

Hükümet, azınlık grupların, çocuklarına evde eğitim verme talebini destekler.

HSK, Gelişmiş ülkelerdeki azınlık hareketleri (LGBTI Hareketi, etnik azınlıklar, kadınlar vb.) yapısal engellerin kısıtlayıcılığını vurgulamak yerine her bir bireyin bu yapısal engelleri aşabilme potansiyelini vurgulamalıdır.

Info: Yapısal engeller: Fakirlik, sınıf çatışması, cinsiyetçilik, ırkçılık vb. sistem ile alakalı olan ve bireylerin potansiyelini sınırlayan engellerdir.