Meslek örgütü

Showing 1-1 of 1 item.

HİK; meslek odaları içinde yer alan siyasal ve ideolojik gruplar, söz konusu mesleğe ve meslek odalarına yarardan çok zarar vermektedir.

Meslek Odası: Çoğunlukla anayasal imtiyazlara sahip olan, o mesleği icra etmek için üye olmak zorunda olunan örgütlerdir. Ör.: Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipler Birliği, vb.