Law

Showing 1-10 of 10 items.

THS the Use of Local Lay Judges in Minor Legal Cases

Lay judges' are members of the public who act as judges in minor legal issues, e.g. petty theft, vandalism, criminal damage and drink driving. They are not required to have any formal legal training but are required to be from the local community, to be of good character, to have good communication skills. and to be reliable.

This House would stop imprisoning non-violent offenders

HSK, rehabilite olmuş olsa dahi taciz, tecavüz suçlularının unutulma hakkı kaldırılmalıdır

Info1: Unutulma hakkı, internette bulunan kişisel içerikli haber ve içeriklerin silinme hakkıdır. Kişiler internette bulunan kendileriyle alakalı haberleri mahkemeye başvurup kabul edildiği takdirde sildirtebilmektedir. Haberin silinebilmesi için haber değerini yitirmesi gerekmektedir. Info2: Veri silme işlemi sadece kişinin kendi başvurusuyla yapılmaktadır.

Hükümet iş davalarında, tarafların mahkemelerde dava açmasının ön şartı olarak Arabuluculuk Yöntemi'nin zorunlu tutulmasını destekler.

Arabuluculuk Yöntemi, sistematik teknikler uygulayarak görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, yeri geldiğinde çözüm yolu tavsiyesi veren uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımı ile yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

THW allow the police to get a court order to see people's memories through the Eye.

(Video context): Everyone has a camera device in their eyes, called the Eye, which records and stores everything they see (their point of view) and allows them to revisit all their memories as videos whenever they want. They can project it to others.

HSK, Derecelendirme sisteminde, not sistemi ve belli bir süre içinde karara bağlanan dava sayısı kriter olmaktan çıkmalıdır.

Info 1: Hakimler ve Savcılar Kurulu hakim ve savcıların özlük işleriyle (tayin, terfi, disiplin vb.) ilgilenir. Info 2: Hakimler ve Savcılar Kurulu hakimlerin ve savcıların derecelendirilmesinde şu kriterlere bağlı kalmaktadır: Yargıtay'dan geçen kararların bozulması ya da onanması (not sistemi), belli bir süre içinde karara bağladıkları dava sayısı, müfettiş raporları, tecrübe, bilimsel eser sayısı vb.

THW ban immigration

in large, ethnically diverse societies THW institute uniform secular civil codes

Definition: A legal jurisdiction's 'civil code' is its system of private law, that designed to deal with areas such as the law of inheritance, family law and torts.

THW Abolish Trials by Jury

THR SCOTUS' Decision in Obergefell

An excerpt from Justice Scalia's dissent in Obergefell: "Today’s decree says that my Ruler, and the Ruler of 320 million Americans coast-to-coast, is a majority of the nine lawyers on the Supreme Court. The opinion in these cases is the furthest extension in fact— and the furthest extension one can even imagine—of the Court’s claimed power to create “liberties” that the Consti- tution and its Amendments neglect to mention. This practice of constitutional revision by an unelected commit- tee of nine, always accompanied (as it is today) by extrav- agant praise of liberty, robs the People of the most im- portant liberty they asserted in the Declaration of Independence and won in the Revolution of 1776: the freedom to govern themselves."