Immigration

Showing 1-10 of 11 items.

HSK; Göçmenler ve etnik azınlıklar, milliyetçiliğe tutunmalıdır. (Almanya'daki Türklerin Türk milliyetçiliğine, Fransa'daki Cezayirlilerin Cezayir milliyetçiliğine tutunması)

Hükümet, Batı Avrupa'ya göç etmiş birinci kuşak anne ve babaların, çocuklarını tamamen asimile olmaya ve yerel kültürle özdeşleşmeye yönlendirmelerini destekler.

Hükümet; AB olarak, ekonomik göçmen statüsündeki insanların ülkelerine göç etmesini kolaylaştırmalıdır.

Ekonomik göçmenler; savaş, açlık vb. hayati tehlikeleri olmasa da daha iyi ekonomik koşullar için göç eden kimselerdir.

HSK, Almanya'ya entegre olmuş Türkler, Almanya'ya entegre olmayı reddeden Türkleri ve diğer göçmen grupları dışlamalı ve bu gruplar aleyhinde kampanya yürüten siyasi grupları, sivil toplum hareketlerini ve söylemleri desteklemelidir.

THBT securing employment in an organisation in a country should entitle that individual to citizenship of that country

This House Would give the African Union passport to all citizens of African Union member states

THW ban immigration

Except where there is a clear threat to national security THB it is illegitimate for Western states to limit immigration from the the developing world.

Esta Casa proibiria todos os partidos de ideologia extremista (e.g. Comunista, Fascista, Nacionalista, Racista)

This house believes US immigration policy should only prioritise merit-based standards of acceptance over the reunification of families.

The majority of US immigration visas are granted in order to reunify current legal US residents with their overseas parents, spouses, or children.