Ilişki

Showing 1-2 of 2 items.

Hükümet, son günlerde romantik ilişkinin diğer öğelerinden ziyade (sadakat , dostluk vb.) cinselliğin veya çıkarların ön plana çıkarılmasından memnun değildir.

Hükümet kendisinden üstün gördüğü biriyle romantik ilişkide olmamayı tercih eder.