Constitution

Showing 1-3 of 3 items.

THBT states should not have provisions in their constitutions that massively expand the powers of the executive branch in 'states of emergency'

Ta Izba wprowadziłaby w Polsce wyłącznie rozproszoną kontrolę konstytucyjności przepisów aktów prawnych

Rozproszona kontrola konstytucyjności zakłada, że sądy powszechne, administracyjne, Sąd Najwyższy i NSA mogą dokonywać oceny zgodności danego przepisu z Konstytucją tylko na tle konkretnego stanu faktycznego i w indywidualnej sprawie. Stwierdzenie niezgodności przepisu z Konstytucją oznacza, że nie można zastosować przepisu w tej konkretnej sprawie, ale nie pozbawia mocy obowiązującej przepisu w innych sprawach.

THBT states should adopt sunset clauses that legally force them to review and either re-authorize or revise their constitutions every generation.

A sunset clause is a legal measure that provides that the law in which it is contained shall expire after a specific date, unless further action is taken to extend it