Citizenship

Showing 1-2 of 2 items.

HSK Göçmenlere, bulundukları ülkeler tarafından, belirli bir süre askerlik yapmaları karşılığında vatandaşlık verilmelidir.

This house believes that citizens should be able to opt out of military service for any reason.