Motion Archive

Showing 81-90 of 100 items.

Hükümet, Mısır'da yaşayan sosyal demokrat bir birey olarak, Abdülfettah es-Sisi'yi destekler.

THBT countries that intervene in other countries should be compelled to accept refugees in ensuing conflict

Hükümet, artivizmin yaygınlaşmasından pişmandır.

Artivizm sanat ve aktivizmi birleştiren sanat akımıdır. Önemli Örnek: Kırdan kente göç bir aktivizm meselesi değildir :)

THW pay all elected politicians the median wage in their country

HSK; tüm kurum ve iş yerleri bir koşul olarak, çocuk dostu çalışma alanlarına sahip olmalıdır.

Çocuk dostu çalışma alanları, çalışanların çalışırken çocuklarına bakabilmesi için oluşturulmuş kreş, bebek bakım odası, oyun odası, uyku odası gibi alanlara sahip iş yerleridir.

thbt deniz tuzcu is a good person

Hükumet, Batı Avrupa'daki işçi hareketleri olarak, beyaz yaka çalışanları ve profesyonelleri örgütlemelidir.

HSK, AB, üye ülkelerine yönelik ilk ve orta öğretimde tarih, edebiyat, ekonomi ve vatandaşlık eğitimi gibi derslerde milli müfredat yerine Avrupa temelli ortak bir müfredat uygulamalıdır.

THW ban all commercial advertising

Commercial adverts are those which try to sell goods and services for profit. They are not for charitable purposes.

TH regrets the narrative that hard work is the determinant factor in success