Motion Archive

Showing 51-60 of 100 items.

HSK : cinsiyete özgü olanlar hariç olmak üzere, ürün ve hizmetlerin belirli bir cinsiyete yönelik pazarlanması yasaklanmalıdır (örn : parfüm reklamları, ütü reklamları)

Hükümet 'anı yaşa' öğretisinin varlığından memnundur.

Hukumet, adaletin olmadığı bir toplumda zengin bir birey olarak adaletin yasa dışı yollarla sağlamaya çalışırdı. (Batman Vb.)

Hsk, Siyasetçiler seçim döneminde popülist söylemlerde bulunmamalıdır.

Hükümet,kadın erkek arasındaki gelir eşitsizliği sebebiyle bütün erkeklere ekstra gelir vergisi uygular.

HSK, Her bakanlığın karar ve politikaları, kendi alanında uzman kişilerden oluşan ve mutlak veto yetkisi olan siyasi olarak tarafsız kurulların denetiminde olmalıdır.

HSK: Bireyler ebeveyn olabilmek için sözlü ve yazılı sınava girme şartı getirilmelidir.

ECCQ la humanidad debería dirigirse hacia una homogeneización cultural

La homogeneización cultural es un proceso en el cual una cultura dominante invade o capta a una cultura local, volviendo a la sociedad homogénea, es decir, que sus costumbres, ideas o valores se van transformando, pudiendo causar la pérdida de su identidad para adoptar o asimilar una cultura más global.

EC instauraría una cuota mínima de ingreso a carreras de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática) reservada a mujeres

ECCQ el movimiento LGBT+ debería disgregarse en los grupos que lo conforman