Motion Archive

Showing 91-100 of 100 items.

Hsk sanatçıların sanat eserlerinden elde ettikleri gelirin belirli bir bölümü, yeni sanatçıları desteklemek için fon olarak dağıtılmalıdır.

Hükümet Çift Taraflı Yatırım Anlaşmalarında ''Ulusal Menfaatler''maddelerinin yaygınlaşmasından pişmandır.

Info 1: Çift Taraflı Yatırım Anlaşmaları ,dış yatırımcı bir devletin şirketlerinin yatırım yaptığı ülkedeki yatırım şartlarını belirleyen (vergi kolaylıkları, lisans ve işletme kolaylıkları, hükümete ait şirketlere ayrı muamele yapmama vb.) ve devletin uymadığında sorumluluğunun söz konusu olduğu bağlayıcı uluslararası anlaşmalardır.////////// Info 2: ''Ulusal Menfaatler'' maddesi bu anlaşmalara yaygın şekilde eklenen , tarafların ulusal menfaatlerini ilgilendiren durumlarda ( ekonomik kriz ,ulusal güvenlik krizi vb.)anlaşma kaynaklı yükümlülüklerini durdurabileceklerine dair maddelerdir.

Hükümet Donald Trump olarak Süleymani saldırısından pişmandır.

HSK haberci dokunulmazlığı yürürlüğe girmelidir.

Haberci dokunulmazlığı, habercilerin habercilik kapsamında öne sürdükleri düşüncelerden, açıklamalardan ve bunları yayınladıkları eserlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmaması anlamına gelir.

söfjs

fjssdsd

fdfdfdfd

dhdhdhdhd

THO the 24 hour news cycle

THBT states should weaken economic protections and rights (e.g. workplace health and safety, minimum wage etc.) in times of economic crisis.

THS Jury nullification

Jury nullification is a concept where members of a trial jury find a defendant not guilty if they do not support a government's law, do not believe it is constitutional or humane, or do not support a possible punishment for breaking the law. This may happen in both civil and criminal trials. Jury nullification is permissible in some jurisdictions, such as the US. In other systems juries attempting to make these decisions will be held criminally or civilly liable for contempt of court.

THW allow doctors not to perform operations they have a moral objection to