Judiciary

מציג 1-3 מתוך 3 רשומות.

THBT in functional democracies, judges should be elected by a popular vote

A zoo is an establishment which maintains a collection of wild animals, typically in a park or gardens, for study, conservation, or display to the public.

THS the Use of Local Lay Judges in Minor Legal Cases

Lay judges' are members of the public who act as judges in minor legal issues, e.g. petty theft, vandalism, criminal damage and drink driving. They are not required to have any formal legal training but are required to be from the local community, to be of good character, to have good communication skills. and to be reliable.

Ta Izba popiera aktywizm sędziowski

Na potrzeby tej debaty „aktywizm sędziowski" oznacza zjawisko, polegające na wydawaniu przez sędziów orzeczeń nie tylko w oparciu o obowiązujące normy prawne, ale także w oparciu o ich własne przekonania. „Aktywizm sędziowski" może być praktykowany przez sędziów o różnorakich poglądach filozoficznych, politycznych czy społecznych. Przykładami orzeczeń, co do których liczni przedstawiciele nauki prawa twierdzą, że zostały wydane z powodu "aktywizmu sędziowskiego" są: - Wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 2015 r., w którym Sąd ten stwierdził, że z uchwalonej w 1868 r. czternastej poprawki do konstytucji USA wynika nakaz legalizacji małżeństw jednopłciowych - Wyrok Sądu Najwyższego Indii z 1967 r., w którym Sąd ten stwierdził, że Parlament nie może uchwalić poprawki do Konstytucji Indii ograniczającej prawa obywatelskie, gdyż byłoby to niezgodne z "duchem Konstytucji Indii"; - Wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 1905 r., w którym Sąd ten stwierdził, że ustawa wprowadzająca maksymalny czas pracy pracowników jest „nierozsądna, zbędna i arbitralna”, ponieważ nadmiernie ogranicza prawa pracodawców do swobodnego zawierania umów z pracownikami i z tego powodu jest niekonstytucyjna.