Motion Archive

מציג 21-30 מתוך 100 רשומות.

HSK, AB, üye ülkelerine yönelik ilk ve orta öğretimde tarih, edebiyat, ekonomi ve vatandaşlık eğitimi gibi derslerde milli müfredat yerine Avrupa temelli ortak bir müfredat uygulamalıdır.

THW ban all commercial advertising

Commercial adverts are those which try to sell goods and services for profit. They are not for charitable purposes.

TH regrets the narrative that hard work is the determinant factor in success

Muhalefet TR munazarada avrupa stardartlarının aksine her tur için tek bir konu verilmesinden pişmandır.

THW allow political parties to make binding electoral promises that, if broken, trigger an immediate election

THBT countries with a poor human rights record should not be allowed to host international events (e.g. the Olympics, Eurovision)

Hükumet kura ile seçim sistemini destekler.

Kura ile seçim sistemi, tüm halkın yerine halkı temsil eden bir grubun (çıkar grubu, etnisite vb. grupları sayılarıyla doğru orantılı olarak), kura ile belirlenip; siyasi, ekonomik ve sosyal konular hakkında farklı perspektiflerden aldıkları yoğun eğitimin ardından oy kullandığı sistemdir.

THW ban private schools

HSK, metropollerde şahsi özel araç kullanımı sınırlandırılmalıdır. (taksi özel değil, acil durumlarda istisna var.)

THW legalise the sale of human organs