Ekonomi

Showing 1-2 of 2 items.

HSK ekonomik kriz dönemlerinde, üretim sektöründe olan şirketlere/bireylere, borçları nedeniyle haciz uygulanmamalıdır.

HSK, İşsizliğin yüksek olduğu ülkelerde istihdamı sağlamak için Sağ Keynesyen politikalar yerine Sol Keynesyen politikalar uygulanmalıdır.

İstihdam açığının yüksek olduğu ülkelerde Keynesyen politikalar uygulanır. Sağ Keynesyen politikalar düşük vergilerin alındığı ve özel sermayenin yatırım yapmaya teşvik edildiği politikalardır. Sol Keynesyen politikalar yüksek vergilerin alındığı ve devletin kamu harcamalarıyla istihdam yaratmasını sağlayan politikalardır.