Law

Affichage de 1-10 sur 13 éléments.

THW Abolish Trial by Jury

This House would allow parents to raise their children behind bars

This house believes that social movements should use the courts rather than the legislature to advance social change. (e.g. marriage equality, reproductive rights, civil liberties)

THS the Use of Local Lay Judges in Minor Legal Cases

Lay judges' are members of the public who act as judges in minor legal issues, e.g. petty theft, vandalism, criminal damage and drink driving. They are not required to have any formal legal training but are required to be from the local community, to be of good character, to have good communication skills. and to be reliable.

This House would stop imprisoning non-violent offenders

HSK, rehabilite olmuş olsa dahi taciz, tecavüz suçlularının unutulma hakkı kaldırılmalıdır

Info1: Unutulma hakkı, internette bulunan kişisel içerikli haber ve içeriklerin silinme hakkıdır. Kişiler internette bulunan kendileriyle alakalı haberleri mahkemeye başvurup kabul edildiği takdirde sildirtebilmektedir. Haberin silinebilmesi için haber değerini yitirmesi gerekmektedir. Info2: Veri silme işlemi sadece kişinin kendi başvurusuyla yapılmaktadır.

Hükümet iş davalarında, tarafların mahkemelerde dava açmasının ön şartı olarak Arabuluculuk Yöntemi'nin zorunlu tutulmasını destekler.

Arabuluculuk Yöntemi, sistematik teknikler uygulayarak görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, yeri geldiğinde çözüm yolu tavsiyesi veren uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımı ile yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

THW allow the police to get a court order to see people's memories through the Eye.

(Video context): Everyone has a camera device in their eyes, called the Eye, which records and stores everything they see (their point of view) and allows them to revisit all their memories as videos whenever they want. They can project it to others.

HSK, Derecelendirme sisteminde, not sistemi ve belli bir süre içinde karara bağlanan dava sayısı kriter olmaktan çıkmalıdır.

Info 1: Hakimler ve Savcılar Kurulu hakim ve savcıların özlük işleriyle (tayin, terfi, disiplin vb.) ilgilenir. Info 2: Hakimler ve Savcılar Kurulu hakimlerin ve savcıların derecelendirilmesinde şu kriterlere bağlı kalmaktadır: Yargıtay'dan geçen kararların bozulması ya da onanması (not sistemi), belli bir süre içinde karara bağladıkları dava sayısı, müfettiş raporları, tecrübe, bilimsel eser sayısı vb.

THW ban immigration