Funding

Affichage de 1-2 sur 2 éléments.

THW allocate funding exclusively to the production of new art, at the expense of conserving and reproducing existing art

Hükumet; Batılı Devletler ve Organizasyonlar (WTO ve IMF) olarak Afrika Devletleriyle ticari anlaşmalar yaparken ya da kredi verirken demokratik reform ya da insan haklarının gelişimi gibi şartlar koymamalıdır.