Criterion

Affichage de 1-1 sur 1 élément.

HSK, Derecelendirme sisteminde, not sistemi ve belli bir süre içinde karara bağlanan dava sayısı kriter olmaktan çıkmalıdır.

Info 1: Hakimler ve Savcılar Kurulu hakim ve savcıların özlük işleriyle (tayin, terfi, disiplin vb.) ilgilenir. Info 2: Hakimler ve Savcılar Kurulu hakimlerin ve savcıların derecelendirilmesinde şu kriterlere bağlı kalmaktadır: Yargıtay'dan geçen kararların bozulması ya da onanması (not sistemi), belli bir süre içinde karara bağladıkları dava sayısı, müfettiş raporları, tecrübe, bilimsel eser sayısı vb.