Motion Archive

Affichage de 71-80 sur 100 éléments.

Hükümet, Batı Avrupa'ya göç etmiş birinci kuşak anne ve babaların, çocuklarını tamamen asimile olmaya ve yerel kültürle özdeşleşmeye yönlendirmelerini destekler.

HSK : İntihar Timi kullanılmalıdır

İntihar Timi : Süper kötülerden oluşturulmuş elit bir gruptur. Hapishane cezalarının azaltılması karşılığında sıradan askerlerin gitmesi sakıncalı görülen görevlere gönderilirler. Kaçmalarını engellemek için boğazlarında kaçmayı denedikleri anda patlayacak düzenekler bulunur.

HiK:Liberal Feministler cinsiyet eşitsizliğinden önce hırçın feminist gruplar ile savaşmalıdır

Hükümet, 6 aylık sevgilisi ile aynı eve çıkar.

HSK : cinsiyete özgü olanlar hariç olmak üzere, ürün ve hizmetlerin belirli bir cinsiyete yönelik pazarlanması yasaklanmalıdır (örn : parfüm reklamları, ütü reklamları)

Hükümet 'anı yaşa' öğretisinin varlığından memnundur.

Hukumet, adaletin olmadığı bir toplumda zengin bir birey olarak adaletin yasa dışı yollarla sağlamaya çalışırdı. (Batman Vb.)

Hsk, Siyasetçiler seçim döneminde popülist söylemlerde bulunmamalıdır.

Hükümet,kadın erkek arasındaki gelir eşitsizliği sebebiyle bütün erkeklere ekstra gelir vergisi uygular.

HSK, Her bakanlığın karar ve politikaları, kendi alanında uzman kişilerden oluşan ve mutlak veto yetkisi olan siyasi olarak tarafsız kurulların denetiminde olmalıdır.