Overview
İstanbul Açık 2018

İstanbul Açık 2018

Tournament ID1181
Hosted ByIstanbul University
ConvenorNihat Guzeler, Su Yükseloğlu
CA TeamCem Ozgen, Taylan Alpkaya, Beritan Zorkun Arık, Gökçe Salih Görgeç, Halil İbrahim Ekizce
Tab TeamBuğra Bilici, Ihsan Dinc
Start Date03/02/18 11:00
End Date05/02/18 00:00
TimezoneEurope, Istanbul (GMT+03:00)
Motions
Team Tab
Speaker Tab
Out-Rounds
Breaking Adjudicators